Arabiska för talad

mutakallam
ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ
talad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för talad uttalas mutakallam och skrivs ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet talad består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med talad

Alla bokstäver i talad

ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ta
t
kaf
k
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för talad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ och uttalas mutakallam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för talad

mutafa33al blir mutakallam

Vi har sett att det arabiska ordet för talad skrivs ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ och uttalas mutakallam. Ordet följer mönstret passivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33al och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet mutakallam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som talad