Arabiska för talande, talare

mutakallim
ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ
talande, talare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för talande, talare uttalas mutakallim och skrivs ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet talande, talare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med talande, talare

Alla bokstäver i talande, talare

ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ta
t
kaf
k
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för talande, talare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ och uttalas mutakallim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för talande, talare

mutafa33il blir mutakallim

Vi har sett att det arabiska ordet för talande, talare skrivs ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ och uttalas mutakallim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet mutakallim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som talande, talare