Arabiska för initiativ, rörelse

taHarruk
ﺗَﺤَﺮُّﻙ
initiativ, rörelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för initiativ, rörelse uttalas taHarruk och skrivs ﺗَﺤَﺮُّﻙ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet initiativ, rörelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med initiativ, rörelse

Alla bokstäver i initiativ, rörelse

ﺗَﺤَﺮُّﻙ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ta
t
Ha
H
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för initiativ, rörelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺮُّﻙ och uttalas taHarruk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för initiativ, rörelse

tafa33ul blir taHarruk

Vi har sett att det arabiska ordet för initiativ, rörelse skrivs ﺗَﺤَﺮُّﻙ och uttalas taHarruk. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet taHarruk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som initiativ, rörelse