Arabiska för observation

mulaaHaZa
ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺔ
observation – femininum singular

Det arabiska ordet för observation uttalas mulaaHaZa och skrivs ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns observation i:

mulaaHaZaat
ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺎﺕ
observation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observation består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observation

Alla bokstäver i observation

ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺔ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
mim
m
lam
l
alef
Ha
H
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för observation består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺔ och uttalas mulaaHaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observation

mufaa3ala blir mulaaHaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för observation skrivs ﻣُﻠَﺎﺣَﻈَﺔ och uttalas mulaaHaZa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet mulaaHaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observation