Arabiska för boxningsmatch

mulaakama
ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ
boxningsmatch – femininum singular

Det arabiska ordet för boxningsmatch uttalas mulaakama och skrivs ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet boxningsmatch består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med boxningsmatch

Alla bokstäver i boxningsmatch

ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
mim
m
lam
l
alef
kaf
k
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för boxningsmatch består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ och uttalas mulaakama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för boxningsmatch

mufaa3ala blir mulaakama

Vi har sett att det arabiska ordet för boxningsmatch skrivs ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ och uttalas mulaakama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är l, k och m, blir ordet mulaakama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som boxningsmatch