Arabiska för halverad

munaaSafa
ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ
halverad – femininum singular

Det arabiska ordet för halverad uttalas munaaSafa och skrivs ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet halverad består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med halverad

Alla bokstäver i halverad

ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
alef
Sad
S
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för halverad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ och uttalas munaaSafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för halverad

mufaa3ala blir munaaSafa

Vi har sett att det arabiska ordet för halverad skrivs ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ och uttalas munaaSafa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är n, S och f, blir ordet munaaSafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som halverad