Arabiska för drabba samman, stöta bort

tanaafara
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
drabba samman, stöta bort – dåtid han
yatanaafaru
ﻳَﺘَﻨَﺎﻓَﺮُ
drabba samman, stöta bort – nutid han

Det arabiska verbet för att drabba samman, stöta bort skrivs ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ och uttalas tanaafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﺎﻓَﺮُ och uttalas yatanaafaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drabba samman, stöta bort består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drabba samman, stöta bort

Alla bokstäver i drabba samman, stöta bort

ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
ta
t
nun
n
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för drabba samman, stöta bort består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ och uttalas tanaafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för drabba samman, stöta bort

tafaa3ala blir tanaafara

Vi har sett att det arabiska ordet för drabba samman, stöta bort skrivs ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ och uttalas tanaafara. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet tanaafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som drabba samman, stöta bort

Böjningsformer av drabba samman, stöta bort

dåtid
nutid
han
tanaafara
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
han - dåtid
yatanaafaru
ﻳَﺘَﻨَﺎﻓَﺮُ
han - nutid
hon
tanaafarat
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَﺕ
hon - dåtid
tatanaafaru
ﺗَﺘَﻨَﺎﻓَﺮُ
hon - nutid
jag
tanaafartu
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮﺕُ
jag - dåtid
'atanaafaru
ﺃَﺗَﻨَﺎﻓَﺮُ
jag - nutid