Arabiska för gående

dhaahib
ﺫَﺍﻫِﺐ
gående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gående uttalas dhaahib och skrivs ﺫَﺍﻫِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gående i:

dhaahiba
ﺫَﺍﻫِﺒَﺔ
gående – femininum singular
dhaahibaat
ﺫَﺍﻫِﺒَﺎﺕ
gående – femininum plural
dhaahibuuna
ﺫَﺍﻫِﺒُﻮﻥَ
gående – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gående består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gående

Alla bokstäver i gående

ﺫَﺍﻫِﺐ
ﻫـ
ـﺐ
 
ﻫـ
ـﺐ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
alef
ha
h
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gående består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﻫِﺐ och uttalas dhaahib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver