Arabiska för hata, ogilla

naafara
ﻧَﺎﻓَﺮَ
hata, ogilla – dåtid han
yunaafiru
ﻳُﻨَﺎﻓِﺮُ
hata, ogilla – nutid han

Det arabiska verbet för att hata, ogilla skrivs ﻧَﺎﻓَﺮَ och uttalas naafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﻓِﺮُ och uttalas yunaafiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hata, ogilla består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hata, ogilla

Alla bokstäver i hata, ogilla

ﻧَﺎﻓَﺮَ
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
nun
n
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hata, ogilla består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻓَﺮَ och uttalas naafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hata, ogilla

faa3ala blir naafara

Vi har sett att det arabiska ordet för hata, ogilla skrivs ﻧَﺎﻓَﺮَ och uttalas naafara. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet naafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hata, ogilla

Böjningsformer av hata, ogilla

dåtid
nutid
han
naafara
ﻧَﺎﻓَﺮَ
han - dåtid
yunaafiru
ﻳُﻨَﺎﻓِﺮُ
han - nutid
hon
naafarat
ﻧَﺎﻓَﺮَﺕ
hon - dåtid
tunaafiru
ﺗُﻨَﺎﻓِﺮُ
hon - nutid
jag
naafartu
ﻧَﺎﻓَﺮﺕُ
jag - dåtid
'unaafiru
ﺃُﻧَﺎﻓِﺮُ
jag - nutid