Arabiska för obenägen, rädd

naafir
ﻧَﺎﻓِﺮ
obenägen, rädd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för obenägen, rädd uttalas naafir och skrivs ﻧَﺎﻓِﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet obenägen, rädd består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med obenägen, rädd

Alla bokstäver i obenägen, rädd

ﻧَﺎﻓِﺮ
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
nun
n
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för obenägen, rädd består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻓِﺮ och uttalas naafir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för obenägen, rädd

faa3il blir naafir

Vi har sett att det arabiska ordet för obenägen, rädd skrivs ﻧَﺎﻓِﺮ och uttalas naafir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet naafir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som obenägen, rädd