Arabiska för anklaga, skälla, straffa

qarra3a
ﻗَﺮَّﻉَ
anklaga, skälla, straffa – dåtid han
yuqarri3u
ﻳُﻘَﺮِّﻉُ
anklaga, skälla, straffa – nutid han

Det arabiska verbet för att anklaga, skälla, straffa skrivs ﻗَﺮَّﻉَ och uttalas qarra3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺮِّﻉُ och uttalas yuqarri3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anklaga, skälla, straffa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anklaga, skälla, straffa

Alla bokstäver i anklaga, skälla, straffa

ﻗَﺮَّﻉَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för anklaga, skälla, straffa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَّﻉَ och uttalas qarra3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anklaga, skälla, straffa

fa33ala blir qarra3a

Vi har sett att det arabiska ordet för anklaga, skälla, straffa skrivs ﻗَﺮَّﻉَ och uttalas qarra3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, r och 3, blir ordet qarra3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anklaga, skälla, straffa

Böjningsformer av anklaga, skälla, straffa

dåtid
nutid
han
qarra3a
ﻗَﺮَّﻉَ
han - dåtid
yuqarri3u
ﻳُﻘَﺮِّﻉُ
han - nutid
hon
qarra3at
ﻗَﺮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tuqarri3u
ﺗُﻘَﺮِّﻉُ
hon - nutid
jag
qarra3tu
ﻗَﺮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'uqarri3u
ﺃُﻗَﺮِّﻉُ
jag - nutid