Arabiska för kämpa

qaara3a
ﻗَﺎﺭَﻉَ
kämpa – dåtid han
yuqaari3u
ﻳُﻘَﺎﺭِﻉُ
kämpa – nutid han

Det arabiska verbet för att kämpa skrivs ﻗَﺎﺭَﻉَ och uttalas qaara3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺎﺭِﻉُ och uttalas yuqaari3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kämpa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kämpa

Alla bokstäver i kämpa

ﻗَﺎﺭَﻉَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
alef
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för kämpa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺭَﻉَ och uttalas qaara3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kämpa

faa3ala blir qaara3a

Vi har sett att det arabiska ordet för kämpa skrivs ﻗَﺎﺭَﻉَ och uttalas qaara3a. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är q, r och 3, blir ordet qaara3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kämpa

Böjningsformer av kämpa

dåtid
nutid
han
qaara3a
ﻗَﺎﺭَﻉَ
han - dåtid
yuqaari3u
ﻳُﻘَﺎﺭِﻉُ
han - nutid
hon
qaara3at
ﻗَﺎﺭَﻋَﺖ
hon - dåtid
tuqaari3u
ﺗُﻘَﺎﺭِﻉُ
hon - nutid
jag
qaara3tu
ﻗَﺎﺭَﻋﺖُ
jag - dåtid
'uqaari3u
ﺃُﻗَﺎﺭِﻉُ
jag - nutid