Arabiska för exceptionell, unik

fariid
ﻓَﺮِﻳﺪ
exceptionell, unik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för exceptionell, unik uttalas fariid och skrivs ﻓَﺮِﻳﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet exceptionell, unik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exceptionell, unik består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exceptionell, unik

Alla bokstäver i exceptionell, unik

ﻓَﺮِﻳﺪ
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
fa
f
ra
r
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för exceptionell, unik består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮِﻳﺪ och uttalas fariid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för exceptionell, unik

fa3iil blir fariid

Vi har sett att det arabiska ordet för exceptionell, unik skrivs ﻓَﺮِﻳﺪ och uttalas fariid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet fariid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som exceptionell, unik