Arabiska för fattig, ynklig

miskiin
ﻣِﺴﻜِﻴﻦ
fattig, ynklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fattig, ynklig uttalas miskiin och skrivs ﻣِﺴﻜِﻴﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fattig, ynklig i:

miskiina
ﻣِﺴﻜِﻴﻨَﺔ
fattig, ynklig – femininum singular
miskiinaat
ﻣِﺴﻜِﻴﻨَﺎﺕ
fattig, ynklig – femininum plural
masaakiin
ﻣَﺴَﺎﻛِﻴﻦ
fattig, ynklig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet fattig, ynklig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fattig, ynklig består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fattig, ynklig

Alla bokstäver i fattig, ynklig

ﻣِﺴﻜِﻴﻦ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
sin
s
kaf
k
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fattig, ynklig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻣِﺴﻜِﻴﻦ och uttalas miskiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver