Arabiska för använda, sprida, utbyta

tadaawala
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
använda, sprida, utbyta – dåtid han
yatadaawalu
ﻳَﺘَﺪَﺍﻭَﻝُ
använda, sprida, utbyta – nutid han

Det arabiska verbet för att använda, sprida, utbyta skrivs ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ och uttalas tadaawala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺪَﺍﻭَﻝُ och uttalas yatadaawalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet använda, sprida, utbyta består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med använda, sprida, utbyta

Alla bokstäver i använda, sprida, utbyta

ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
ﺗـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
dal
d
alef
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för använda, sprida, utbyta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ och uttalas tadaawala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för använda, sprida, utbyta

tafaa3ala blir tadaawala

Vi har sett att det arabiska ordet för använda, sprida, utbyta skrivs ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ och uttalas tadaawala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är d, w och l, blir ordet tadaawala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som använda, sprida, utbyta

Böjningsformer av använda, sprida, utbyta

dåtid
nutid
han
tadaawala
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
han - dåtid
yatadaawalu
ﻳَﺘَﺪَﺍﻭَﻝُ
han - nutid
hon
tadaawalat
ﺗَﺪَﺍﻭَﻟَﺖ
hon - dåtid
tatadaawalu
ﺗَﺘَﺪَﺍﻭَﻝُ
hon - nutid
jag
tadaawaltu
ﺗَﺪَﺍﻭَﻟﺖُ
jag - dåtid
'atadaawalu
ﺃَﺗَﺪَﺍﻭَﻝُ
jag - nutid