Arabiska för fresta, vilseleda

gharrara
ﻏَﺮَّﺭَ
fresta, vilseleda – dåtid han
yugharriru
ﻳُﻐَﺮِّﺭُ
fresta, vilseleda – nutid han

Det arabiska verbet för att fresta, vilseleda skrivs ﻏَﺮَّﺭَ och uttalas gharrara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﺮِّﺭُ och uttalas yugharriru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fresta, vilseleda består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fresta, vilseleda

Alla bokstäver i fresta, vilseleda

ﻏَﺮَّﺭَ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ra
r
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fresta, vilseleda består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺮَّﺭَ och uttalas gharrara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fresta, vilseleda

dåtid
nutid
han
gharrara
ﻏَﺮَّﺭَ
han - dåtid
yugharriru
ﻳُﻐَﺮِّﺭُ
han - nutid
hon
gharrarat
ﻏَﺮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tugharriru
ﺗُﻐَﺮِّﺭُ
hon - nutid
jag
gharrartu
ﻏَﺮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'ugharriru
ﺃُﻏَﺮِّﺭُ
jag - nutid