Arabiska för sätt

ghiraar
ﻏِﺮَﺍﺭ
sätt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sätt uttalas ghiraar och skrivs ﻏِﺮَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sätt består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sätt

Alla bokstäver i sätt

ﻏِﺮَﺍﺭ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ra
r
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sätt består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏِﺮَﺍﺭ och uttalas ghiraar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver