Arabiska för delta

tasaahama
ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
delta – dåtid han
yatasaahamu
ﻳَﺘَﺴَﺎﻫَﻢُ
delta – nutid han

Det arabiska verbet för att delta skrivs ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ och uttalas tasaahama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﺎﻫَﻢُ och uttalas yatasaahamu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delta

Alla bokstäver i delta

ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
sin
s
alef
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för delta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ och uttalas tasaahama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för delta

tafaa3ala blir tasaahama

Vi har sett att det arabiska ordet för delta skrivs ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ och uttalas tasaahama. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är s, h och m, blir ordet tasaahama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som delta

Böjningsformer av delta

dåtid
nutid
han
tasaahama
ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
han - dåtid
yatasaahamu
ﻳَﺘَﺴَﺎﻫَﻢُ
han - nutid
hon
tasaahamat
ﺗَﺴَﺎﻫَﻤَﺖ
hon - dåtid
tatasaahamu
ﺗَﺘَﺴَﺎﻫَﻢُ
hon - nutid
jag
tasaahamtu
ﺗَﺴَﺎﻫَﻤﺖُ
jag - dåtid
'atasaahamu
ﺃَﺗَﺴَﺎﻫَﻢُ
jag - nutid