Arabiska för låta, ringa, surra

Tanna
ﻃَﻦَّ
låta, ringa, surra – dåtid han
yaTinnu
ﻳَﻄِﻦُّ
låta, ringa, surra – nutid han

Det arabiska verbet för att låta, ringa, surra skrivs ﻃَﻦَّ och uttalas Tanna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄِﻦُّ och uttalas yaTinnu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet låta, ringa, surra består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med låta, ringa, surra

Alla bokstäver i låta, ringa, surra

ﻃَﻦَّ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för låta, ringa, surra består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻦَّ och uttalas Tanna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av låta, ringa, surra

dåtid
nutid
han
Tanna
ﻃَﻦَّ
han - dåtid
yaTinnu
ﻳَﻄِﻦُّ
han - nutid
hon
Tannat
ﻃَﻨَّﺖ
hon - dåtid
taTinnu
ﺗَﻄِﻦُّ
hon - nutid
jag
Tanantu
ﻃَﻨَﻨﺖُ
jag - dåtid
'aTinnu
ﺃَﻃِﻦُّ
jag - nutid