Arabiska för ton

Tunn
ﻃُﻦّ
ton – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ton uttalas Tunn och skrivs ﻃُﻦّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ton i:

'aTnaan
ﺃَﻃﻨَﺎﻥ
ton – maskulinum plural
Kategori: mått
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ton

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ton består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ton

Alla bokstäver i ton

ﻃُﻦّ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för ton består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃُﻦّ och uttalas Tunn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver