Arabiska för internationell

duwaliyy
ﺩُﻭَﻟِﻲّ
internationell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för internationell uttalas duwaliyy och skrivs ﺩُﻭَﻟِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet internationell består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med internationell

Alla bokstäver i internationell

ﺩُﻭَﻟِﻲّ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﻟـ
ـﻲ
 
ـﺪ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
dal
d
waw
w
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för internationell består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺩُﻭَﻟِﻲّ och uttalas duwaliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för internationell

fu3al blir duwaliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för internationell skrivs ﺩُﻭَﻟِﻲّ och uttalas duwaliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3al och ordets rotbokstäver är d, w och l, blir ordet duwaliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som internationell