Arabiska för grund

'asaas
ﺃَﺳَﺎﺱ
grund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grund uttalas 'asaas och skrivs ﺃَﺳَﺎﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns grund i:

'usus
ﺃُﺳُﺲ
grund – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grund

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grund består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grund

Alla bokstäver i grund

ﺃَﺳَﺎﺱ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
alif hamza
'
sin
s
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för grund består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺳَﺎﺱ och uttalas 'asaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver