Arabiska för korrekt

sadiid
ﺳَﺪِﻳﺪ
korrekt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korrekt uttalas sadiid och skrivs ﺳَﺪِﻳﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns korrekt i:

sadiiduuna
ﺳَﺪِﻳﺪُﻭﻥَ
korrekt – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korrekt består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korrekt

Alla bokstäver i korrekt

ﺳَﺪِﻳﺪ
ﺳـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
sin
s
dal
d
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för korrekt består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺪِﻳﺪ och uttalas sadiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver