Arabiska för investering

istithmaar
ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ
investering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för investering uttalas istithmaar och skrivs ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet investering består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med investering

Alla bokstäver i investering

ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
tha
th
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för investering består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ och uttalas istithmaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver