Arabiska för investerare

mustathmir
ﻣُﺴﺘَﺜﻤِﺮ
investerare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för investerare uttalas mustathmir och skrivs ﻣُﺴﺘَﺜﻤِﺮ.

Förutom grundformen finns investerare i:

mustathmiruuna
ﻣُﺴﺘَﺜﻤِﺮُﻭﻥَ
investerare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet investerare består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med investerare

Alla bokstäver i investerare

ﻣُﺴﺘَﺜﻤِﺮ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ta
t
tha
th
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för investerare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺜﻤِﺮ och uttalas mustathmir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver