Arabiska för växa, öka

namaa
ﻧَﻤَﺎ
växa, öka – dåtid han
yanmuu
ﻳَﻨﻤُﻮ
växa, öka – nutid han

Det arabiska verbet för att växa, öka skrivs ﻧَﻤَﺎ och uttalas namaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻤُﻮ och uttalas yanmuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet växa, öka består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, mim som skrivs och uttalas m och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med växa, öka

Alla bokstäver i växa, öka

ﻧَﻤَﺎ
ﻧـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
 
nun
n
mim
m
alef
 
 
Det arabiska ordet för växa, öka består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻤَﺎ och uttalas namaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av växa, öka

dåtid
nutid
han
namaa
ﻧَﻤَﺎ
han - dåtid
yanmuu
ﻳَﻨﻤُﻮ
han - nutid
hon
namat
ﻧَﻤَﺖ
hon - dåtid
tanmuu
ﺗَﻨﻤُﻮ
hon - nutid
jag
namawtu
ﻧَﻤَﻮﺕُ
jag - dåtid
'anmuu
ﺃَﻧﻤُﻮ
jag - nutid