Arabiska för förväntan

tawaqqu3
ﺗَﻮَﻗُّﻊ
förväntan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förväntan uttalas tawaqqu3 och skrivs ﺗَﻮَﻗُّﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förväntan i:

tawaqqu3aat
ﺗَﻮَﻗُّﻌَﺎﺕ
förväntan – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förväntan

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förväntan består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förväntan

Alla bokstäver i förväntan

ﺗَﻮَﻗُّﻊ
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
waw
w
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för förväntan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﻗُّﻊ och uttalas tawaqqu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förväntan

tafa33ul blir tawaqqu3

Vi har sett att det arabiska ordet för förväntan skrivs ﺗَﻮَﻗُّﻊ och uttalas tawaqqu3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet tawaqqu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förväntan