Arabiska för sann

Haqiiqiyy
ﺣَﻘِﻴﻘِﻲّ
sann – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sann uttalas Haqiiqiyy och skrivs ﺣَﻘِﻴﻘِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sann

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sann består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sann

Alla bokstäver i sann

ﺣَﻘِﻴﻘِﻲّ
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ha
H
qaf
q
ya
y
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för sann består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺣَﻘِﻴﻘِﻲّ och uttalas Haqiiqiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver