Arabiska för attraktion

jadhb
ﺟَﺬﺏ
attraktion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attraktion uttalas jadhb och skrivs ﺟَﺬﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attraktion består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attraktion

Alla bokstäver i attraktion

ﺟَﺬﺏ
ﺟـ
ـﺬ
 
ﺟـ
ـﺬ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
jim
j
dhal
dh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för attraktion består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺬﺏ och uttalas jadhb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver