Arabiska för darrning

irtijaaf
ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ
darrning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för darrning uttalas irtijaaf och skrivs ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet darrning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med darrning

Alla bokstäver i darrning

ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
ra
r
ta
t
jim
j
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för darrning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ och uttalas irtijaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för darrning

ifti3aal blir irtijaaf

Vi har sett att det arabiska ordet för darrning skrivs ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ och uttalas irtijaaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är r, j och f, blir ordet irtijaaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som darrning