Arabiska för darra, rysa

irtajafa
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
darra, rysa – dåtid han
yartajifu
ﻳَﺮﺗَﺠِﻒُ
darra, rysa – nutid han

Det arabiska verbet för att darra, rysa skrivs ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ och uttalas irtajafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺗَﺠِﻒُ och uttalas yartajifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet darra, rysa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet darra, rysa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med darra, rysa

Alla bokstäver i darra, rysa

ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
ra
r
ta
t
jim
j
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för darra, rysa består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ och uttalas irtajafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för darra, rysa

ifta3ala blir irtajafa

Vi har sett att det arabiska ordet för darra, rysa skrivs ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ och uttalas irtajafa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är r, j och f, blir ordet irtajafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som darra, rysa

Böjningsformer av darra, rysa

dåtid
nutid
han
irtajafa
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
han - dåtid
yartajifu
ﻳَﺮﺗَﺠِﻒُ
han - nutid
hon
irtajafat
ﺍِﺭﺗَﺠَﻔَﺖ
hon - dåtid
tartajifu
ﺗَﺮﺗَﺠِﻒُ
hon - nutid
jag
irtajaftu
ﺍِﺭﺗَﺠَﻔﺖُ
jag - dåtid
'artajifu
ﺃَﺭﺗَﺠِﻒُ
jag - nutid