Arabiska för förflytta sig, röra sig

taHarraka
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
förflytta sig, röra sig – dåtid han
yataHarraku
ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻙُ
förflytta sig, röra sig – nutid han

Det arabiska verbet för att förflytta sig, röra sig skrivs ﺗَﺤَﺮَّﻙَ och uttalas taHarraka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻙُ och uttalas yataHarraku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förflytta sig, röra sig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förflytta sig, röra sig

Alla bokstäver i förflytta sig, röra sig

ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ta
t
Ha
H
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för förflytta sig, röra sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺮَّﻙَ och uttalas taHarraka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förflytta sig, röra sig

tafa33ala blir taHarraka

Vi har sett att det arabiska ordet för förflytta sig, röra sig skrivs ﺗَﺤَﺮَّﻙَ och uttalas taHarraka. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet taHarraka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förflytta sig, röra sig

Böjningsformer av förflytta sig, röra sig

dåtid
nutid
han
taHarraka
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
han - dåtid
yataHarraku
ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻙُ
han - nutid
hon
taHarrakat
ﺗَﺤَﺮَّﻛَﺖ
hon - dåtid
tataHarraku
ﺗَﺘَﺤَﺮَّﻙُ
hon - nutid
jag
taHarraktu
ﺗَﺤَﺮَّﻛﺖُ
jag - dåtid
'ataHarraku
ﺃَﺗَﺤَﺮَّﻙُ
jag - nutid