Arabiska för fakta, sanning, verklighet

Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
fakta, sanning, verklighet – femininum singular

Det arabiska ordet för fakta, sanning, verklighet uttalas Haqiiqa och skrivs ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fakta, sanning, verklighet i:

Haqaa'iq
ﺣَﻘَﺎﺋِﻖ
fakta, sanning, verklighet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fakta, sanning, verklighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fakta, sanning, verklighet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fakta, sanning, verklighet

Alla bokstäver i fakta, sanning, verklighet

ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ha
H
qaf
q
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fakta, sanning, verklighet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ och uttalas Haqiiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver