Arabiska för dyka

ghaaSa
ﻏَﺎﺹَ
dyka – dåtid han
yaghuuSu
ﻳَﻐُﻮﺹُ
dyka – nutid han

Det arabiska verbet för att dyka skrivs ﻏَﺎﺹَ och uttalas ghaaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐُﻮﺹُ och uttalas yaghuuSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dyka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyka består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, waw som skrivs och uttalas w och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyka

Alla bokstäver i dyka

ﻏَﺎﺹَ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ghayn
gh
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för dyka består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺹَ och uttalas ghaaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dyka

dåtid
nutid
han
ghaaSa
ﻏَﺎﺹَ
han - dåtid
yaghuuSu
ﻳَﻐُﻮﺹُ
han - nutid
hon
ghaaSat
ﻏَﺎﺻَﺖ
hon - dåtid
taghuuSu
ﺗَﻐُﻮﺹُ
hon - nutid
jag
ghuStu
ﻏُﺼﺖُ
jag - dåtid
'aghuuSu
ﺃَﻏُﻮﺹُ
jag - nutid