Arabiska för sparkande

rakl
ﺭَﻛﻞ
sparkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sparkande uttalas rakl och skrivs ﺭَﻛﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sparkande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sparkande

Alla bokstäver i sparkande

ﺭَﻛﻞ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻞ
 
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ra
r
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sparkande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻛﻞ och uttalas rakl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sparkande

fa3l blir rakl

Vi har sett att det arabiska ordet för sparkande skrivs ﺭَﻛﻞ och uttalas rakl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, k och l, blir ordet rakl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sparkande