Arabiska för bultande, slående

daqqa
ﺩَﻗَّﺔ
bultande, slående – femininum singular

Det arabiska ordet för bultande, slående uttalas daqqa och skrivs ﺩَﻗَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bultande, slående består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bultande, slående

Alla bokstäver i bultande, slående

ﺩَﻗَّﺔ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
dal
d
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bultande, slående består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻗَّﺔ och uttalas daqqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver