Arabiska för förorenad

mulawwath
ﻣُﻠَﻮَّﺙ
förorenad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förorenad uttalas mulawwath och skrivs ﻣُﻠَﻮَّﺙ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förorenad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förorenad

Alla bokstäver i förorenad

ﻣُﻠَﻮَّﺙ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
mim
m
lam
l
waw
w
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för förorenad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠَﻮَّﺙ och uttalas mulawwath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förorenad

mufa33al blir mulawwath

Vi har sett att det arabiska ordet för förorenad skrivs ﻣُﻠَﻮَّﺙ och uttalas mulawwath. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är l, w och th, blir ordet mulawwath.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förorenad