Arabiska för förorena

lawwatha
ﻟَﻮَّﺙَ
förorena – dåtid han
yulawwithu
ﻳُﻠَﻮِّﺙُ
förorena – nutid han

Det arabiska verbet för att förorena skrivs ﻟَﻮَّﺙَ och uttalas lawwatha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﻮِّﺙُ och uttalas yulawwithu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förorena består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förorena

Alla bokstäver i förorena

ﻟَﻮَّﺙَ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
lam
l
waw
w
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för förorena består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻮَّﺙَ och uttalas lawwatha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förorena

fa33ala blir lawwatha

Vi har sett att det arabiska ordet för förorena skrivs ﻟَﻮَّﺙَ och uttalas lawwatha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är l, w och th, blir ordet lawwatha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förorena

Böjningsformer av förorena

dåtid
nutid
han
lawwatha
ﻟَﻮَّﺙَ
han - dåtid
yulawwithu
ﻳُﻠَﻮِّﺙُ
han - nutid
hon
lawwathat
ﻟَﻮَّﺛَﺖ
hon - dåtid
tulawwithu
ﺗُﻠَﻮِّﺙُ
hon - nutid
jag
lawwathtu
ﻟَﻮَّﺛﺖُ
jag - dåtid
'ulawwithu
ﺃُﻟَﻮِّﺙُ
jag - nutid