Arabiska för flykt

harab
ﻫَﺮَﺏ
flykt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flykt uttalas harab och skrivs ﻫَﺮَﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flykt består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flykt

Alla bokstäver i flykt

ﻫَﺮَﺏ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ha
h
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för flykt består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﺮَﺏ och uttalas harab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flykt

fa3al blir harab

Vi har sett att det arabiska ordet för flykt skrivs ﻫَﺮَﺏ och uttalas harab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är h, r och b, blir ordet harab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flykt