Arabiska för övertyga

'aqna3a
ﺃَﻗﻨَﻊَ
övertyga – dåtid han
yuqni3u
ﻳُﻘﻨِﻊُ
övertyga – nutid han

Det arabiska verbet för att övertyga skrivs ﺃَﻗﻨَﻊَ och uttalas 'aqna3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘﻨِﻊُ och uttalas yuqni3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet övertyga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övertyga består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övertyga

Alla bokstäver i övertyga

ﺃَﻗﻨَﻊَ
ﻗـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
qaf
q
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för övertyga består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻗﻨَﻊَ och uttalas 'aqna3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övertyga

'af3ala blir 'aqna3a

Vi har sett att det arabiska ordet för övertyga skrivs ﺃَﻗﻨَﻊَ och uttalas 'aqna3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är q, n och 3, blir ordet 'aqna3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övertyga

Böjningsformer av övertyga

dåtid
nutid
han
'aqna3a
ﺃَﻗﻨَﻊَ
han - dåtid
yuqni3u
ﻳُﻘﻨِﻊُ
han - nutid
hon
'aqna3at
ﺃَﻗﻨَﻌَﺖ
hon - dåtid
tuqni3u
ﺗُﻘﻨِﻊُ
hon - nutid
jag
'aqna3tu
ﺃَﻗﻨَﻌﺖُ
jag - dåtid
'uqni3u
ﺃُﻗﻨِﻊُ
jag - nutid