Arabiska för övertalning

'iqnaa3
ﺇِﻗﻨَﺎﻉ
övertalning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för övertalning uttalas 'iqnaa3 och skrivs ﺇِﻗﻨَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övertalning består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övertalning

Alla bokstäver i övertalning

ﺇِﻗﻨَﺎﻉ
ﻗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
qaf
q
nun
n
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för övertalning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻗﻨَﺎﻉ och uttalas 'iqnaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övertalning

'if3aal blir 'iqnaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för övertalning skrivs ﺇِﻗﻨَﺎﻉ och uttalas 'iqnaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är q, n och 3, blir ordet 'iqnaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övertalning