Arabiska för tryckeri

maTba3a
ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ
tryckeri – femininum singular

Det arabiska ordet för tryckeri uttalas maTba3a och skrivs ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tryckeri består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tryckeri

Alla bokstäver i tryckeri

ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
Ta
T
beh
b
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tryckeri består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ och uttalas maTba3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tryckeri

maf3ala blir maTba3a

Vi har sett att det arabiska ordet för tryckeri skrivs ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ och uttalas maTba3a. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet maTba3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tryckeri