Arabiska för beordra

'amara
ﺃَﻣَﺮَ
beordra – dåtid han
ya'muru
ﻳَﺄﻣُﺮُ
beordra – nutid han

Det arabiska verbet för att beordra skrivs ﺃَﻣَﺮَ och uttalas 'amara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺄﻣُﺮُ och uttalas ya'muru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beordra består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beordra

Alla bokstäver i beordra

ﺃَﻣَﺮَ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alif hamza
'
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för beordra består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣَﺮَ och uttalas 'amara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beordra

fa3ala blir 'amara

Vi har sett att det arabiska ordet för beordra skrivs ﺃَﻣَﺮَ och uttalas 'amara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är ', m och r, blir ordet 'amara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beordra

Böjningsformer av beordra

dåtid
nutid
han
'amara
ﺃَﻣَﺮَ
han - dåtid
ya'muru
ﻳَﺄﻣُﺮُ
han - nutid
hon
'amarat
ﺃَﻣَﺮَﺕ
hon - dåtid
ta'muru
ﺗَﺄﻣُﺮُ
hon - nutid
jag
'amartu
ﺃَﻣَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aamuru
ﺁﻣُﺮُ
jag - nutid