Arabiska för skrik

za3q
ﺯَﻋﻖ
skrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skrik uttalas za3q och skrivs ﺯَﻋﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrik består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ayn som skrivs och uttalas 3 och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrik

Alla bokstäver i skrik

ﺯَﻋﻖ
ﻋـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻖ
 
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
zayn
z
ayn
3
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skrik består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻋﻖ och uttalas za3q.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrik

fa3l blir za3q

Vi har sett att det arabiska ordet för skrik skrivs ﺯَﻋﻖ och uttalas za3q. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, 3 och q, blir ordet za3q.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrik