Arabiska för utmattad

murhaq
ﻣُﺮﻫَﻖ
utmattad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utmattad uttalas murhaq och skrivs ﻣُﺮﻫَﻖ.

Förutom grundformen finns utmattad i:

murhaqa
ﻣُﺮﻫَﻘَﺔ
utmattad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utmattad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ha som skrivs och uttalas h och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utmattad

Alla bokstäver i utmattad

ﻣُﺮﻫَﻖ
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ra
r
ha
h
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för utmattad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮﻫَﻖ och uttalas murhaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utmattad

muf3al blir murhaq

Vi har sett att det arabiska ordet för utmattad skrivs ﻣُﺮﻫَﻖ och uttalas murhaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är r, h och q, blir ordet murhaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utmattad