Arabiska för tryckande, utmattande

murhiq
ﻣُﺮﻫِﻖ
tryckande, utmattande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tryckande, utmattande uttalas murhiq och skrivs ﻣُﺮﻫِﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tryckande, utmattande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ha som skrivs och uttalas h och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tryckande, utmattande

Alla bokstäver i tryckande, utmattande

ﻣُﺮﻫِﻖ
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ra
r
ha
h
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för tryckande, utmattande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮﻫِﻖ och uttalas murhiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tryckande, utmattande

muf3il blir murhiq

Vi har sett att det arabiska ordet för tryckande, utmattande skrivs ﻣُﺮﻫِﻖ och uttalas murhiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är r, h och q, blir ordet murhiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tryckande, utmattande