Arabiska för delegation

bi3tha
ﺑِﻌﺜَﺔ
delegation – femininum singular

Det arabiska ordet för delegation uttalas bi3tha och skrivs ﺑِﻌﺜَﺔ.

Förutom grundformen finns delegation i:

bi3thaat
ﺑِﻌﺜَﺎﺕ
delegation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delegation består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ayn som skrivs och uttalas 3 och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delegation

Alla bokstäver i delegation

ﺑِﻌﺜَﺔ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺜـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺜـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺔ
 
beh
b
ayn
3
tha
th
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för delegation består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﻌﺜَﺔ och uttalas bi3tha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för delegation

fi3la blir bi3tha

Vi har sett att det arabiska ordet för delegation skrivs ﺑِﻌﺜَﺔ och uttalas bi3tha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är b, 3 och th, blir ordet bi3tha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som delegation