Arabiska för nederbörd

huTuul
ﻫُﻄُﻮﻝ
nederbörd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nederbörd uttalas huTuul och skrivs ﻫُﻄُﻮﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nederbörd består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nederbörd

Alla bokstäver i nederbörd

ﻫُﻄُﻮﻝ
ﻫـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ha
h
Ta
T
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för nederbörd består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫُﻄُﻮﻝ och uttalas huTuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nederbörd

fu3uul blir huTuul

Vi har sett att det arabiska ordet för nederbörd skrivs ﻫُﻄُﻮﻝ och uttalas huTuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är h, T och l, blir ordet huTuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nederbörd