Arabiska för avsaknad, brist

in3idaam
ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ
avsaknad, brist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsaknad, brist uttalas in3idaam och skrivs ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsaknad, brist består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsaknad, brist

Alla bokstäver i avsaknad, brist

ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
nun
n
ayn
3
dal
d
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avsaknad, brist består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ och uttalas in3idaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsaknad, brist

infi3aal blir in3idaam

Vi har sett att det arabiska ordet för avsaknad, brist skrivs ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ och uttalas in3idaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är 3, d och m, blir ordet in3idaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsaknad, brist