Arabiska för arkeologisk

'athariyy
ﺃَﺛَﺮِﻱّ
arkeologisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arkeologisk uttalas 'athariyy och skrivs ﺃَﺛَﺮِﻱّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arkeologisk består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arkeologisk

Alla bokstäver i arkeologisk

ﺃَﺛَﺮِﻱّ
ﺛـ
ـﺮ
 
ﺛـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
tha
th
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för arkeologisk består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺃَﺛَﺮِﻱّ och uttalas 'athariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver